W?dliny Domowe

Cieszymy si? bardzo, ?e aromatyczne dymy domowych w?dzarek zwabi?y do nas tak?e i Ciebie. Mamy nadziej?, i? pozapoznaniu si? z prezentowanymi tutaj materia?ami, zdecydujesz si? pozosta? z nami na sta?e. ?yczymy Wszystkim samych smacznych i udanych wyrobów masarskich.
                          Administracja portalu

Tutaj znajdziesz tajniki wyrobu w?dlin stosowane przez regionalnych masarzy.

Je?eli zaczynasz przygod? z wyrobem w?dlin to tutaj znajdziesz podstawowe informacje.

Zapraszamy na forum dyskusyjne. Znajdziesz
tam odpowiedzi na wszystkie pytania.

wedlinydomowe.pl

Omówienie wykonanych wyrobów drobiowych. Prezentacja przekrojów.

Wyci?ganie wniosków po próbach organoleptycznych.

Wi?cej…

 
linia

Sposób wyrobu tradycyjnej kiszki pasztetowej: mieszanie sk?adników, specyfika przyprawiania tego typu wyrobów, nadziewanie w jelita naturalne, parzenie oraz studzenie.

Wi?cej…

 

Omówienie kie?bas powsta?ych podczas prowadzenia szkolenia. Przekroje kie?bas.

Ró?nice wynikaj?ce z u?ywania ró?nego rodzaju os?onek, przy udziale tego samego farszu.

Wi?cej…

 

Nadziewanie kie?bas za pomoc? maszynki do mielenia mi?sa oraz nadziewarki - ró?nice wynikaj?ce z u?ycia obu metod. Sposoby wi?zania kie?bas cienkich.

Szczegó?owy pokaz flokowania jelit wo?owych.

Wi?cej…

 

Tradycyjne przygotowanie baleronu.

Sposoby sznurowania ró?nej wielko?ci szynek.

Wi?cej…

 

Bardzo dok?adny pokaz peklowania i solenia poszczególnych klas surowców na kie?basy.

Zasady i zasadno?? nastrzyku surowców solank?.

Wi?cej…

 

Dok?adny podzia? pó?tuszy, poparty animacj? wskazuj?c? element, który w tym momencie jest omawiany.

Szczegó?owo pokazano miejsca ci?? z wyliczeniem ilo?ci kr?gów w danym elemencie. Wybór sposobu wykrawania danego elementu ze wzgl?du na pó?niejsze jego wykorzystanie.

Wi?cej…

 
  • Video
  • Audio

Produkcja bia?ej kie?basy w naszej Szkole Domowego Masarstwa:

Pierwsza w Polsce i na ?wiecie Szko?a Domowego Masarstwa W?dzarniczej Braci
Sklep W?dzarniczej Braci
W?dzarnie Stawiany Poleca dr Russak
W?dzarnie firmy Bradley z USA
Oferta Zdrowo-Domowo
Infomeat
Grillo - w?dzarnie Firmy SMOKER
W?dzarnie elektryczne z dymogeneratorem
Oferta gastropolska.com
Serdecznie zapraszamy, W?dzarnicz? Bra?, do odpoczynku w naszym o?rodku w Bukowinie Tatrzańskiej w którym od tego roku odbywaj? si? kursy serowarstwa i maselnictwa. Gwarantujemy odpoczynek w mi?ej i rodzinnej atmosferze, z fantastycznym, domowym wy?ywieniem, w pi?knej i spokojnej cz??ci Bukowiny. Zim? zapraszamy na skutery ?nie?ne.
Route 66 gril
超级抽奖,都市全能高手,都市全能系统
homeaboutnewsPartnerscontact
重生之无颜嫡女嫡女风华txt下载书本网《嫡女荣华逆袭 复贵荣华》嫡女毒医全文免费嫡女弃 后
一品嫡女txt书包一品嫡女还没更新完吗重生之盛世嫡女妃《重生侯府嫡女沈清辞》百度云嫡女闺来冷王盛吗小医妃